swift dilinde mysql dinamik veri ekleme nasıl yapılır

ilk olarak uzak sunucumuzda bir php sayfası oluşturup aşağıda ki kodları ekliyoruz.

domain/dizin/get2.php

<?php
$host=$_POST[‘host’];
$user=$_POST[‘user’];
$password=$_POST[‘password’];
$db=$_POST[‘db’];
$sql=$_POST[‘sql’];
$connection = mysql_connect($host,$user,$password);
if(!$connection){
die(‘Connection Failed’);
}
else{
$dbconnect = @mysql_select_db($db, $connection);

if(!$dbconnect){
die(‘Could not connect to Database’);
}
else{
//$query =”INSERT INTO `Users` (`Username`, `Password`, `Info`, `FavoriteNumber`)
//VALUES (‘$username’,’$pass’,’$info’,’$num’);”;
$query=$sql;
mysql_query($query, $connection) or die(mysql_error());
echo ‘Successfully added.’;
echo $query;
}
}
?>

 

daha sonra derleyicide ekleme yapmak istediğimiz yerin altına (button sender) aşağı da ki kodları ekliyoruz.

@IBOutlet var usernametext: UITextField!

@IBOutlet var password: UITextField!

@IBOutlet var info: UITextField!

@IBOutlet var number: UITextField!

@IBAction func buttonPress(sender: AnyObject) {

let request = NSMutableURLRequest(URL: NSURL(string: “domain/dizin/get2.php)!)

request.HTTPMethod = “POST”

let host = “localhost”

let user = “*****”

let pass = “******”

let db = “mobiltest”

let sql = “INSERT INTO Users (Username, Password, Info, FavoriteNumber) VALUES (‘” + usernametext.text! + “‘,'” + password.text! + “‘,'” + info.text! + “‘,'” + number.text!

let sql1 = sql + “‘);”

print(sql1)

let postString = “host=\(host)&user=\(user)&password=\(pass)&db=\(db)&sql=\(sql1)”

request.HTTPBody = postString.dataUsingEncoding(NSUTF8StringEncoding)

let task = NSURLSession.sharedSession().dataTaskWithRequest(request) {

data, response, error in

if error != nil {

print(“error=\(error)”)

return

}

print(“response = \(response)”)

let responseString = NSString(data: data!, encoding: NSUTF8StringEncoding)

print(“responseString = \(responseString)”)

}

task.resume()

}

 

bu şekilde veritabanı işlemleri için sunucumuz da her işlem için bir php sayfası oluşturmamıza gerek kalmayacaktır. Çünkü, dinamik bir şekilde veritabanı işlemleri yapmış oluyoruz. Yani bütün sql query leri swift projemizden sabit bir php sayfamıza post edip istediğimiz verileri çekiyoruz yada ekleyip güncelleyebiliyoruz. İyi çalışmalar.

 

2 comments

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir